1
Tên phim Công chiếu Imdb
1 Moonrise Kingdom 2012
16/05/2012 8.2
2 The Best Exotic Marigold Hotel 2012
04/05/2012 7.3
3 Where Do We Go Now? 2011
11/05/2012 7.1
4 Men in Black III 2012
Những người mặc đồ đen 3
25/05/2012 7.0
5 Bernie 2011
03/05/2012 6.8
6 The Dictator 2012
Kẻ độc tài
16/05/2012 6.5
7 Dark Shadows 2012
11/05/2012 6.4
8 A Little Bit of Heaven 2011
04/05/2012 6.0
9 What to Expect When You're Expecting 2012
Tâm sự bà bầu
18/05/2012 5.4
10 Chernobyl Diaries 2012
25/05/2012 5.1
11 The Moth Diaries 2012
17/05/2012 4.7
12
Mùi cỏ cháy
05/05/2012 0.0
13
Bẫy cấp 3
18/05/2012 0.0
1